SØK

Sikkerhet og GDPR

Personvern

Personvern er viktig for oss i Defigo. Vi bruker kun personinformasjon som registreres i leveransen av våre egne tjenester, og du har hele tiden oversikt over hvilke persondata som er lagret, og hva de brukes til.
Dersom en beboer ønsker å være anonym, er det mulig å legge inn et fiktivt brukernavn som eneste informasjon.

Du kan lese vår personopplysnings policy her.

 

GDPR

GDPR er navnet på den nye europeiske personvernforskriften. I Defigo systemet har vi ivaretatt GDPR både på våre egne vegne og på vegne av styret i borettslaget. Vi sørger for at dokumentasjonen blir tilrettelagt og tilgjengelig, at beboere og andre blir informert, og vi henter inn samtykker. Alle rutiner for GDPR-oppfølging er på plass. Med vår modell er det Defigo som har ansvaret for beboernes persondata, ikke styret. Så da trenger du ikke bekymre deg for GDPR heller.

 

Sikkerhet

Defigo er utviklet med sikkerhet i tankene fra grunnen opp. Vi har bygget opp vårt eget separate nettverk, noe som gjør at våre systemer ikke er direkte tilgjengelig på internett. All informasjon og kommunikasjon krypteres og alle viktige hendelser loggføres. Vi foretar også hyppige sikkerhetsgjennomganger med eksterne konsulenter.