25. april 2019

Når ringeklokker blir vitenskap

Theodore Roosevelt sa en gang: “Nothing in the world is worth having or worth doing unless it means effort, pain, difficulty…»

For de fleste er ringeklokker, porttelefoner, dører og låser noe de ikke tenker på, det bare er der så du kan komme deg inn og ut på en trygg måte og for å ta i mot besøk. For oss er det alt vi tenker på. Vi bruker masse penger hvert år på å forsøke å finne bedre løsninger, lære, utvikle og teste ny teknologi og nye løsninger. Og desto mer vi jobber desto mer har vi lyst til å lære og forstå. Hvis du skal lage noe som er akkurat slik du ønsker det og det skal bli perfekt, så er det ganske vanskelig, selvom det er noe så enkelt som ringeklokker.

Så vi bruker ikke bare tiden vår på å prate med folk, skrive kode og lodde ledninger. Vi har gjort ringeklokker til en vitenskap.

Akkurat nå er vi i ferd med å ferdigstille et Innovasjon Norge sponset prosjekt hvor vi jobber sammen med Sintef for å finne ut hvordan Defigo skjermen (den som erstatter det gammeldagse trykkepanelet som står ved utgangsdøren til bygget i dag) skal designes, utvikles og produseres slik at den tåler mest mulig juling fra vær, vind og andre faktorer, samtidig som en skal se best mulig ut også over tid. Hvem kunne trodd at en ringeklokke kunne være så komplisert.