SØK

13. august 2019

Defigo integrert med ARX

Bygninger i dag er et komplekst system som består av en sammenheng av struktur, systemer og teknologi. I dag er det viktig å investere i systemer hvor man ikke er låst til bare én løsning. Det å ha et fremtidsrettet system hvor systemer, som vanligvis opererer uavhengig, kan kobles sammen for å dele og utveksle informasjon gjør ikke bare byggene smartere, men også kostnadsbesparende.


ARX fra Assa Abloy er et adgangskontrollsystem med en moderne IT-struktur med åpent og standardisert grensesnitt som gjør det godt forberedt for integrering med eksterne systemer – som Defigo.

Med markedets ledende porttelefon med nøkkelløs adgangskontroll kan vi nå tilby en fullstendig integrert løsning med ARX. Ved å koble til Defigo vil du ivareta dine investeringer i låser og systemer og få alle funksjonene Defigo tilbyr for alle dører koblet til ARX. Brukerne av systemet får tilgang til alle online låser som er koblet til ARX direkte fra Defigo appen. Systemet dørene er knyttet opp til vil være transparent for brukeren. Administrasjonen av systemet blir enklere da det å sette opp hver enkelt ringeklokke kan delegeres til leietakere eller brukere.

 

ARX server

Defigo kan kobles opp mot en dedikert server som allerede er eksisterende eller ved at en installasjon gjennomføres hvor Defigo også implementeres. Administrasjon av låser, adgangskort, kortlesere, ARX systemer og Defigo vil skje via ett enhetlig brukergrensesnitt. Ved flere bygninger med ulike installasjoner av ARX vil disse kunne administreres på tvers.

 

ARX hosted

I samarbeid med Certego kan vi også tilby en hosted ARX løsning. Med en skybasert adgangskontroll løsning kan man velge mellom en lang rekke låser, tråd og trådløse, fra Assa Abloy sin portefølje. Disse kobles så inn mot vår sentrale løsning. På denne måten får du fremdeles de samme mulighetene som med en dedikert server, men til en hyggelig oppstartskostnad og en fast pris hver måned.